Oplevering demping BTT incl. kademuren

Omschrijving

Nadat ik uit dienst ben getreden bij het Havenbedrijf Rotterdam liep een aantal projecten door. In sommige gevallen betrof dit alleen nog afrondend activiteiten.

Het ging om de volgende projecten:

Demping Botlek Tank Terminal (BTT)

Multi-userkade Scheurhaven, landzijdige aanpassingen

Reconstructie verlengde Petroleumweg

Truckparking Theemsweg

Herinrichting Sluisjesdijk

Aanleg Oostelijke Ringweg Distripark Maasvlakte

Bebording Havengebied Rotterdam

Mijn rol

Voor deze projecten was ik binnen het Havenbedrijf Rotterdam de eindverantwoordelijke projectmanager.