Demping Botlek Tank Terminal

Omschrijving

Bij Botlek Tank Terminal (BTT) in de Botlek is een demping uitgevoerd om voor de klant de mogelijkheid te creëren om extra tankopslag te realiseren. De demping is aan de waterzijden voorzien van kademuren. Daarnaast zijn enkele steigers gemodificeerd die in relatie stonden tot de demping.

Het werk is als design & construct onder de UAV-GC aanbesteed. Het werk is met toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) uitgevoerd.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager. Toen ik het project in 2013 overgedragen kreeg van een vertrekkende collega was het al in uitvoering. Het project is inmiddels opgeleverd.

Onder mijn verantwoordelijkheid viel ook het afronden van een tweetal overeenkomsten met betrokken partijen voor voorzieningen die zij van het Havenbedrijf huren.

Bijzonderheden

Het realiseren van een demping in een haven die eerder door de mens was gecreëerd is bijzonder!

Nieuwe kade bij BTT-demping