Argos, kade 8 in aanbouw

Omschrijving

Bij Argos (later Nova, en nog later: Koole) is een nieuwe kade (kade 8) van 300 m’ met een contract diepte van -15,15 m’ NAP gerealiseerd.
Het werk is als design & construct aanbesteed.

 

Mijn rol

Toen ik het project in 2013 als eindverantwoordelijk projectmanager overnam van een vertrekkende collega was het al in uitvoering. Ik heb het tot en met de oplevering af mogen maken, inclusief alle contractuele afhandelingen met de klant.

Van het project maakte ook de ontmanteling van een bestaande steiger (nr. 39) en de nieuwbouw van een steiger (nr. 0!) deel uit. Deze steiger is bedoeld als ligplaats voor de binnenvaart.

Bijzonderheden

Toen ik het project overnam was er al sprake van een versnelling van de uitvoering met een aantal maanden. De afronding daarvan heb ik nog meegemaakt en deze versnelling is gerealiseerd.

Relatief kort voor de oplevering werd door de klant om een tweede versnelling verzocht. Deze schier onmogelijke vraag is toch tot een goed einde gebracht. In nauwe samenwerking met de aannemer is gekeken hoe en onder welke voorwaarden deze versnelling te realiseren was. Dit is in een zeer beperkt aantal dagen uitgezocht en vervolgens in gang gezet. Parallel met het inhoudelijke uitzoekwerk zijn contractuele afspraken met de aannemer en de klant gemaakt en is de interne besluitvorming binnen het Havenbedrijf doorlopen. Alles “anders dan anders”, maar tot ieders tevredenheid.

Het project kenmerkte zich door de uitzonderingen. Dit gold ook voor de onverwachte obstakels die geslecht en de onverwacht saneringen die uitgevoerd moesten worden. Er zat veel tegen. Er moest veel nog tijdens de bouw “geregeld” worden en desondanks hebben we ook nog twee versnellingen door kunnen voeren.

Steiger 0 in gebruik

Ligplaats 0, Tweede Petroleumhaven