De geraliseerde multi-userkade in de Scheurhaven

Omschrijving

In de Scheurhaven, gelegen op de kop van de Landtong Rozenburg, is een multi-user kade gerealiseerd.

 

De kade is openbaar, maar kan ook tijdelijk worden verhuurd. De kade is vooral bedoeld voor service providers in de haven die soms kortstondig overslagcapaciteiten nodig hebben.

Deel van het project was ook de verplaatsing van een RET-ponton. Dit zijn de pontons waar de Fast Ferry van de RET aan aanlegt.

In eerste instantie waren landzijdige voorzieningen uitgesloten van de scope van het project. Later zijn de verbreding van de Scheurstraat en een verbinding voor fietsers vanaf het noordelijke gelegen fietspad naar het nieuwe RET-ponton toegevoerd aan de scope.

Het werk is traditioneel aanbesteed op basis van een RAW-bestek met EMVI-criteria (EMVI = Economisch Meest Voordelig Inschrijving).

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager vanaf de schetsontwerpfase in 2013 tot en met de oplevering in 2014. De landzijdige aanpassingen zijn in 2015 uitgevoerd.

 

 De kademuur van de multi-userkade in de Scheurhaven

 

Fietsoversteek t.b.v. verplaatste RET-ponton Scheurhaven