Omschrijving

In het verlengde van de Petroleumweg te Rotterdam is een weg die eerst onderdeel uitmaakte van het Nerefco- en later van het BP-terrein gereconstrueerd zodat deze voldoet aan de eisen die een openbare weg gesteld worden. De weg is daartoe terug genomen van BP.

De weg verkeerde in vervallen staat. De waterhuishouding was zo slecht dat de weg na een fikse regenbui eerder een rivier leek.

Het lastige van dit project is dat op oude bedrijfsterreinen wel veel in de ondergrond is gebeurd, maar dat dit niet allemaal is vastgelegd. En dat is een understatement. Er is voorafgaand aan de uitvoering onderzoek gedaan naar obstakels en kabels & leidingen in de ondergrond. Daardoor was er wel het een en ander bekend voor de uitvoering starten. Het was echter ook duidelijk dat we onmogelijk alles konden weten en dat we dus nog een aantal onverwachte zaken tegen zouden komen.

Het werk is traditioneel aanbesteed met een RAW-bestek. Als EMVI-criteria werd de omgang met onverwachte zaken meegenomen. De winnende aannemer had een plan waarin hij flexibel kon reageren op onverwachte zaken.

Helaas bleek de hoeveelheid tegenvallers in de praktijk zo groot dat uiteindelijk de mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan uitgeput raakten.

Mijn rol

Toen ik het project in 2014 als eindverantwoordelijk projectmanager overnam was er al een pilot uitgevoerd, maar moest de uitvoering van de weg nog starten.

Met BP is een overeenkomst gesloten voor het terug nemen van de weg in de openbaarheid.

Bijzonderheden

De aanloop naar de uitvoering heeft lang geduurd. O.a. vanwege alle onzekerheden. In 2013 is als pilot een keerlus aangelegd. Daarbij bleek het aantal onverwachte zaken mee te vallen.
De grond was weliswaar vervuild, maar kon wel hergebruikt worden. Bij de reconstructie van de rest van de weg bleken echter enkele parameters net te worden overschrijden, waardoor er uiteindelijk veel grond alsnog gereinigd moest worden.

Tijdens de werkzaamheden moest de bereikbaarheid van alle bedrijven voortdurend worden geborgd.

Link

Een stukje van mij op LinkedIn over dit project:
https://www.linkedin.com/pulse/verlengde-petroleumweg-peter-markensteijn?trk=prof-post

Verlengde Petroleumweg in uitvoering eind mei 2015

Oude toegang Nerefcoterrein (voor de reconstructie)

Verlengde Petroleumweg, reconstructie in uitvoering

 

Verlengde Petroleumweg in uitvoering