Ringweg Distripark Maasvlakte in uitvoering

Omschrijving

Het Distripark Maasvlakte lag oorspronkelijk op de eerste Maasvlakte. Met de realisatie van de tweede Maasvlakte kon het Distripark worden uitgebreid. In dit kader moest de infrastructuur worden uitgebreid.

 Door een gronduitgifte moest de nieuwe zuidelijke Ringweg versneld worden uitgevoerd. Ook was het nodig om een aantal nutsleidingen snel te verleggen.

Het werk is traditioneel aanbesteed op basis van een RAW-bestek.

Mijn rol

Ik was eindverantwoordelijk projectmanager vanaf het moment dat ik het project overnam in 2014 tot en met de oplevering (2014) en nazorg (2015).

Oostelijke ringweg Distripark Maasvlakte gerealiseerd