Eerste bebording begin juni 2015

 

Omschrijving

De Rotterdamse haven is over een forse tijdspanne gegroeid tot wat het nu is. Bij elke uitbreiding zijn eigen kwaliteitsnormen gehanteerd. Ook de bebording verschilt per gebied.

Er is een beeldkwaliteitsplan voor de gehele haven. In het kader van beeldkwaliteit is  er ook een ontwerp gemaakt voor nieuwe bebording. Alle bestaande bebording vanaf de snelweg wordt vervangen door nieuwe bebording.

In de haven hebben alle bedrijven een uniek havennummer. Via de havennummers is een eenduidige navigatie mogelijk. Iedereen wordt aangemoedigd deze havennummers te gebruiken voor navigatie. Met de nieuwe bebording moet ook de havennummering consequent worden doorgevoerd.

De bebording bestaat uit welkomstborden, bewegwijzering met havennummers en borden waarop de namen van bedrijven staan die aan een weg liggen.

Het project is op basis van een werkbeschrijving aanbesteed. Aanbieders zijn op prijs en kwaliteit beoordeeld. De kwaliteit is beoordeeld op basis van door aanbieders ingediende plannen van aanpak.

Het werk heeft een “turn key-achtig" karakter. De geselecteerde aanbieder verzorgt niet alleen de productie en plaatsing van alle borden, maar levert ook het plaatsingsplan en legt contacten met bedrijven in het havengebied over de juiste naamgeving die op de borden moet komen.

Daarnaast is de nautische bebording op orde gebracht, onder andere om een snelheidsbeperking nabij het centrum vorm te geven. Veel bebording is vervangen een groot deel van de bebording is nieuw.
Voor dit deel van het project is gebruik gemaakt van een bestaand raamcontract dat het Havenbedrijf met een aannemer heeft gesloten.

De scope van het project is gedurende de looptijd uitgebreid met bebording in de Zeehaven van Dordrecht, in het M4H-gebied en op de tweede Maasvlakte. Het project is begin 2023 volledig afgerond.

Mijn rol

Ik heb dit project in 2014 als eindverantwoordelijk projectmanager overgenomen van een vertrekkende collega. 

Bijzonderheden

Het plaatsen van borden lijkt een eenvoudige klus. De plek van de bebording is echter wel afhankelijk van verkeerskundige eisen en ruimtelijke beperkingen die onder andere worden bepaald door ondergrondse infrastructuur.

Op sommige plekken lijkt de haven nog veel ruimte te bieden, echter onder de grond is alle beschikbare ruimte vaak volledig bezet.

Links

http://new.bewegwijzeringhavenrotterdam.nl/
De communicatiewebsite van het project.

Proefbord Europoort

 

Nautische bebording