Bestaande locatie

Omschrijving

Op pier 8 in de Waalhaven te Rotterdam lag een kavel braak. Onderzocht werd of deze geschikt is voor Eerland Shiprepair (2015).

Uiteindelijk is hier een terreinuitgifte en een overslag-/afmeervoorziening gerealiseerd (afronding: 2021).

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam.

Mijn rol

Vanaf september 2015 was ik eindverantwoordelijk projectmanager.
In 2016 overgedragen aan een vervanger.
In 2019 weer terug overgedragen gekregen als projectmanager.

Bijzonderheden

De contractering tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Eerland Shiprepair maakt onderdeel uit van het project.


Logo Eerland Shiprepairing