Bestaande locatie

Omschrijving

Op pier 8 in de Waalhaven te Rotterdam ligt een kavel braak. Onderzocht wordt of deze geschikt is voor Eerland Shiprepair (2015).

Naar verwachting zal een overslag-/afmeervoorziening deel gaan uitmaken van het project.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam.

Mijn rol

Vanaf september 2015 was ik eindverantwoordelijk projectmanager.
In 2016 overgedragen aan een vervanger.
In 2019 weer terug overgedragen gekregen als projectmanager

Bijzonderheden

De contractering tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Eerland Shiprepair maakt onderdeel uit van het project.


Logo Eerland Shiprepairing