Tankput Koole

Omschrijving

Op het terrein van Koole aan het Tankhoofd te Rotterdam worden nieuwe opslagtanks gerealiseerd. Deze tanks komen dichtbij een bestaande kademuur te staan. Onderzocht wordt wat de effecten van bepaalde funderingstechnieken van de tanks op de kademuur zijn en wat een haalbare techniek is.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Mijn rol

Vanaf eind 2015 tot medio 2017was ik eindverantwoordelijk projectmanager.