Steiger Indorama

Omschrijving

Indorama zoekt naar mogelijkheden om de overslagcapaciteit te vergroten.

In eerste instantie wordt onderzocht welke capaciteit maximaal op de bestaande steiger kan worden geleverd. Dit betekent dat gekeken wordt welk maatgevend schip nautisch kan worden geaccommodeerd en welke beladingsgraad dit schip maximaal mag hebben.
In tweede instantie wordt gekeken wat het betekent als het maatgevend schip vol beladen zou binnenkomen. Hiervoor zijn versterkingen aan het remmingwerk en de afmeerpalen nodig. Onderzocht wordt welke versterkingen precies nodig zijn en wat dit kost.

Daarnaast overweegt Indorama om containers met grondstoffen via het water te laten aanvoeren in plaats van over de weg. Onderzocht wordt of het haalbaar is om hiervoor een overslagvoorziening te creëren.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Mijn rol

Vanaf september 2015 ben ik eindverantwoordelijk projectmanager.
In 2016 overgedragen aan een vervanger.

Bijzonderheden

De contractering tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Indorama maakt onderdeel uit van het project.

 

Indorama overslagvoorziening

Logo Indorama