Oplevering demping BTT incl. kademuren

Omschrijving

Nadat ik uit dienst ben getreden bij het Havenbedrijf Rotterdam liep een aantal projecten door. In sommige gevallen betrof dit alleen nog afrondend activiteiten.