N210 Krimpenerwaard

Omschrijving

De vernieuwing van de N210 in de Krimpenerwaard is aanbesteed als DBFM-contract (Design Build Finance Maintenance) op basis van de UAV-GC. Dit contract is door IM opgesteld.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland.

Mijn rol

Bij het opstellen van de contractstukken opereerde ik als tweede man onder de eindverantwoordelijk projectmanager. Daarnaast heb ik enkele bijlagen van de overeenkomst opgesteld.

Bijzonderheden

Op de eerste dag dat ik bij de Provincie Zuid-Holland werkte (zie elders voor mijn CV) is met de gedeputeerde besloten om de N210 volledig te gaan vernieuwen. De oude weg was op betonnen bakken gefundeerd. Deze bakken waren niet stabiel meer. Een aantal keren is zo’n bak “gekanteld”, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstonden en waardoor acuut ingrijpen noodzakelijk was. Deze noodoperaties waren heel duur. Omdat de verwachting was dat we nog regelmatig een dergelijke calamiteit konden verwachten was het verstandiger en goedkoper om de gehele weg te vernieuwen.

Links

http://www.bouwlokalen.nl/uploads/attachment_file/182/O.Zuid-Holland.pdf