ENKA-Ede toegangspoort anno 2012

 

Het terrein van de oude ENKA-fabrieken te Ede is indertijd van ENKA gekocht door twee marktpartijen, namelijk het toenmalige AM Wonen en Fortis. Deze partijen hebben een overeenkomst met de gemeente Ede gesloten om het gebied te ontwikkelen.

Op het terrein wordt voornamelijk woningbouw ontwikkeld, maar ook een aantal voorzieningen. Het terrein loopt aan de oostkant over in de bossen van de Veluwe. Op het terrein zelf staan diverse oude fabrieksgebouwen die geheel of gedeeltelijk gehandhaafd moeten blijven. De nabijheid van de bossen en het te handhaven industriële erfgoed dragen beiden bij aan de karakteristieken van het terrein. In het stedenbouwkundig ontwerp is hiermee rekening gehouden.

Opdrachtgever: AM Wonen (via Syncera).
Betrokkenheid: 2005-2007

Mijn rol

In een vroeg stadium is een ingenieursbureau inclusief projectmanagement geselecteerd. MWH (toen nog: Syncera) is samen met IM geselecteerd. Ik was de projectmanager (van IM) die MWH vertegenwoordigde naar de klant. In de periode dat ik voor deze gebiedsontwikkeling actief was werd er nog niet gebouwd. Mijn activiteiten bestonden vooral uit advisering gericht op de civiele techniek en op het coördineren van een aantal onderzoeksactiviteiten die MWH voor het gebied uitvoerde.

Bijzonderheden

In het gebied leefden zandhagedissen. Voor deze hagedissen is elders een nieuwe biotoop gecreëerd. De hagedissen zijn gevangen en weer uitgezet op hun nieuwe plek.

In de oude afvalwatervijvers van de ENKA-fabriek leefden veel padden. Het ging om de grootste populatie van Oost-Nederland. Hoewel de gewone pad geen beschermde diersoort was zijn er toch vervangende paddenpoelen gerealiseerd en zijn er geleidingen geplaatst om te trachten de padden naar deze nieuwe poelen te leiden.

Links

http://www.enka-ede.nl

ENKA-Ede Te handhaven gebouw

Nieuwbouwwoningen ENKA-Ede

 

Woningen op het terrein ENKA-Ede

Poort ENKA-Ede gebiedsontwikkeling