Nieuw-Rhijngeest, bruggen en woningen in aanbouw

 

Omschrijving

Nieuw-Rhijngeest is een nieuwe woonwijk aan de Oude Rijn binnen de gemeente Oegstgeest.

West 8 was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp. Adriaan Geuze (West 8) trad op als supervisor.

Mijn rol

Ik was voor de gemeente de eindverantwoordelijke projectmanager (gebiedsmanager) van 2005 tot medio 2011. Er was een projectbureau actief dat bestond uit externe en gemeentelijke medewerkers. Naast het secretariaat, maakten planeconomen, een civieltechnisch projectleider, een communicatiemedewerker, planologen, een projectleider, een privaatjurist (o.a. voor de grondaankopen) en een geo-informaticus deel uit van dit (“mijn”) projectbureau.

Bijzonderheden

Oorspronkelijk trad de gemeente Oegstgeest op als gebiedsontwikkelaar. Met Dura Vermeer was een Samenwerkingsovereenkomst gesloten, omdat zij over grote grondposities beschikten. Later is daar Bouwfonds bijgekomen. Eerst als partner van Dura Vermeer, later is tussen hen en de gemeente een overeenkomst gesloten waarbij de verantwoordelijkheid over de grondexploitatie werd gedeeld. Aan de onderhandelingen die hieraan vooraf gingen heb ik steeds deelgenomen.

Aanvankelijk had mijn opdracht een zeer beperkte duur. Ik zou een nieuw aan te trekken projectleider gaan opleiden en daarna weer vertrekken. Echter, het aantrekken van de nieuwe medewerker duurde langer dan verwacht, vervolgens vertrok deze projectleider weer vrij snel. Daarna werd een poos gekozen voor ondersteuning van mij in de vorm van inhuur. Pas na jaren werd een projectleider binnengehaald aan wie ik daadwerkelijk mijn taken heb overgedragen.

Ik was o.a. eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie. Dit inclusief de daarbij behorende risicoanalyses. Vanaf 2003 zijn de risico's gekwantificeerd met een Monte Carlo-analyse.

Door het instorten van de woningbouw vanaf 2008 is de gemeente financieel zwaar getroffen.

Links

http://www.oegstgeest.nl/inwoners/wonen-leven/nieuwbouw-ruimtelijke-ontwikkeling/nieuw-rhijngeest/

Nieuw-Rhijngeest tijdens eerste paal

Nieuw-Rhijngeest, terrein tijdens eerste paal

Nieuw-Rhijngeest, feestje eerste paal

Nieuw-Rhijngeest, Den Aanvanck, het eerste woningbouwproject