Als vader van drie kinderen ken ik natuurlijk de dierentuinmethode. De dierentuinmethode? Ja, je vraagt aan je kind wat het heeft gedaan. Wij begonnen bij …, en toen …, en toen, ….

Jo van Engelen gebruikt de dierentuinmethode om bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken. Kijk wat er feitelijk gebeurt en schrijf dit uit. De volgende stap is het elimineren van overbodige stappen. Met een dure term ben je dan bezig met Business Process Redesign.

Eens hoorde ik een projectmanager klagen over een deelprojectleider die er prat op ging dat hij meer dan veertig projecten tegelijkertijd draaide. Het probleem van deze projectmanager: de deelprojectleider besteedde zo weinig tijd aan zijn projecten dat het grotere project daardoor in gevaar kwam.
Mijn suggestie was toen om rechtstreeks te gaan werken met de mensen die nu onder de betreffende deelprojectleider werkten. Mijn collega vroeg zich af of die mensen dat wel aan konden.

In dit geval leek mij inschakeling van de deelprojectleider als tussenschakel niet effectief, overbodig zelfs. Inschakeling van een deelprojectleider kon bij het betreffende project zelfs worden gezien als extra ballast.
Ik ben er in het algemeen voor om vertrouwen als uitgangspunt te nemen. Ik ga er dan ook vanuit dat de medewerkers van de deelprojectleider een directe aansturing wel aankunnen. Waarom niet?
Eliminatie van de deelprojectleider als tussenschakel leidt bij het betreffende project niet tot verlies aan kwaliteit, wel tot verlies aan ballast.

Bergschenhoek, 12 april 1998 & 13 februari 2001