In “Zelfsturing en consensus” heb ik al uitgelegd dat consensus en zelfsturing, in tegenstelling tot wat velen denken, helemaal niet bij elkaar horen. De besluitvorming is juist effectiever en het is zeker niet zo dat iedereen overal over mee mag praten.

Wonderlijk genoeg kom ik in strak georganiseerde traditionele organisaties juist veel diffuser en stroperiger besluitvorming tegen. In sommige organisaties lijkt iedereen overal over mee te mogen praten. Er lijkt sprake van gedistribueerde zeggenschap.

In teal organisaties, waar zelfsturing de norm is, is juist sprake van gedistribueerd leiderschap.

Zou je kunnen stellen dat gedistribueerd leiderschap het tegenovergestelde is van gedistribueerd zeggenschap?