Laatst trof me een grote overeenkomst tussen het vertrekpunt van twee wijzen van organiseren. Dit, terwijl de wijze waarop die beide organisatievormen tot een oplossing komen totaal verschillend is! Dit frappeerde me zodanig dat ik mijn gedachten hierover graag met u wil delen.

 

In 2003 verscheen “Het is mooi geweest” van Judith Mair. Het deed toen veel stof opwaaien. Het was controversieel en Mair werd door sommigen voor reactionair uitgemaakt. Toch waren de bedoelingen van Mair niet slecht. Zij constateerde een aantal uitwassen in het eigentijdse management in organisaties (in Duitsland), haar bedoeling was om werknemers daar tegen te beschermen. Haar oplossing hiervoor was het radicaal scheiden van werk en privé. Ze stelde harde regels op binnen haar bedrijf om die scheiding invulling te geven. Eén van die regels, waar indertijd veel aandacht naar uit ging was de verplichting voor medewerkers van Mairs bedrijf om uniformen te dragen.
Wie meer wil weten over het boek, de regels en de bedoelingen kan mijn boekbespreking er nog eens op nalezen.

Mair had een punt. En ze heeft dat wellicht nog steeds. We lezen veel over verandermoeheid, over ontbrekend respect voor vakmanschap, over managers die geen idee hebben waar ze het over hebben, over de voortdurende verwachting van het management dat de medewerkers ondanks al die zotheid toch gemotiveerd hun taken blijven uitvoeren. Kortom veel hedendaagse organisaties zijn geen paradijs voor hun medewerkers.

En zo moest ik weer aan Mair denken toen ik me in holacracy ging verdiepen.

Huh?

Ja.

Ik zie namelijk in holacracy (en/of in Teal organiseren) ook een oplossing voor alle door Mair en voor de hiervoor geschetste problemen.
Alleen de oplossingsrichting is radicaal anders. Waar Mair kiest voor strakke hiërarchie en voor een strikte scheiding van werk en privé, daar biedt holacracy juist een kader met een beperkte hiërarchie, maar ook voor een werkomgeving waarin iedereen zijn eigen voorkeuren, overtuigingen, stijl, vaardigheden, enzovoorts volledig kan en mag inzetten. Waar bij Mair de mensen hun eigen ik maar beter thuis kunnen laten, worden ze binnen holacracy juist gerespecteerd in hun eigenheid. Want holacracy stelt wel doelen (de purpose), maar laat iedereen vrij in de wijze waarop hij hier invulling aan geeft.

Teal organiseren (waar holacracy ook onder valt) biedt ruimte aan de hele mens!

Boekbespreking "Het is mooi geweest"

Lees ook "Holacracy en ik"