SMART-doelstellingen zijn alleen geschikt voor de korte termijn. Op de langere termijn is de werkelijkheid zo ongrijpbaar dat  de vastgestelde doelstellingen al snel achterhaald zijn.

Ik ben niet zo’n fan van prestatiebeloningen (zoek rustig eens met dat woord binnen deze site). Op organisatieniveau zijn doelstellingen op de korte termijn doorgaans niet wenselijk, je wilt een organisatie immers gedurende langere tijd goed laten functioneren.
Prestatiebeloning voor de korte termijn leidt vaak tot niet voorzien, maar ongewenst, gedrag. Mensen doen er alles aan om hun bonus binnen te halen. Zelfs als hun handelen tegen het belang van de organisatie indruist.

Als je aan prestaties al bonussen wilt hangen dan is het wenselijk dat je die aan langere termijnen hecht.

Dat leidt tot de navolgende conclusie.

SMART-doelstellingen zijn niet geschikt voor de langere termijn.
Prestatiebeloning moet je niet koppelen aan de korte termijn.
Ergo: prestatiebeloning en SMART-doelstellingen zijn echt onverenigbaar.