Uit onderzoek blijkt dat prestatiebeloning in het vooruitzicht stellen bij zaken waarvoor mensen al intrinsiek gemotiveerd zijn een negatief effect heeft op de prestaties van die mensen (lees bijvoorbeeld Reconsidering Change Management). Wie intrinsiek gemotiveerd is heeft geen prestatiebeloning nodig. Hij wil uit zichzelf al goed presteren. En, sterker, gezien de uitkomsten van het genoemde onderzoek, prestatiebeloning heeft dus op zo iemand juist een negatief effect.

Mijn vermoeden is dat veel managers intrinsiek gemotiveerd zijn. Hen een prestatiebeloning aanbieden is geen goed idee.
En, mocht een manager niet intrinsiek gemotiveerd is, dan kan je de vraag stellen of je wel de juiste persoon voor die plek hebt geselecteerd. Want als management een manager niet intrinsiek motiveert, dan is hij ongeschikt voor de job, vind ik.

Daarmee is wat mij betreft wel duidelijk dat het bedrijven van management een verkeerd metier is om bonussen aan te koppelen.