In een studentenwerkstuk kwam ik een zinsnede tegen waarin beweerd werd dat je een betere samenwerking tussen disciplines kon bereiken door beter projectmanagement te verrichten. Enige onderbouwing werd niet gegeven, klaarblijkelijk was het voor deze student overduidelijk dat het doel van projectmanagement was om een betere samenwerking tussen de disciplines te bereiken.

Definities ontbraken ook. Vreemd, want wat bedoel je met "beter projectmanagement" en met een "betere samenwerking tussen disciplines".

Het streelt je natuurlijk als een vak dat je zo na aan het hart ligt zo’n impact zou hebben.

Maar, kan je het voorgaande wel waarmaken?

Je kan het je afvragen.

Laten we een paar punten onderzoeken.

Laten we aannemen dat met "beter projectmanagement” wordt bedoeld dat je het vak vervult op een hoog niveau. Wat een hoog niveau is, daar is discussie over mogelijk, lees bijvoorbeeld “Project maturity”. Nou, laten we er eens vanuit gaan dat we te maken hebben met een projectleider die beschikt over een breed scala aan competenties (bijvoorbeeld zoals IPMA die formuleert), die veel methodes en technieken kent en die in staat is om deze allemaal op het juiste moment in te zetten. Oké, zo iemand zou in staat moeten zijn om een team, met meerdere disciplines, beter te laten functioneren.
Maar, is dat dan niet meer door de persoonlijke vaardigheden van de betreffende projectleider dan door “beter projectmanagement”.

We gaan verder. Wat is "betere samenwerking tussen disciplines"? Tja, daar zou je ook een hele boom over op kunnen zetten. Echt grijpbaar kan je het waarschijnlijk alleen maken als je een specifieke situatie voor ogen hebt.

En dan nog, "samenwerking", wat bedoelen we daarmee? Bedoelen we dat mensen elkaar gemakkelijker kunnen vinden, elkaar opzoeken en samen tot oplossingen komen, of bedoelen we dat het werken met een WBS, OBS, e.d. de samenwerking bevordert, of bedoelen we dat de projectleider zodanig met zijn team omgaat dat de leden van dat team beter samenwerken, of…?

Nog een laatste gedachte.

Samenwerking is volgens mij iets tussen mensen. Hoe kan projectmanagement of de inzet van een projectleider leiden tot betere samenwerking? Gaat dan niet juist de methodiek of een persoon tussen de disciplines staan, bevordert dit dat ze elkaar rechtstreeks opzoeken en…

Kortom, zo’n boude bewering… Er steekt een hele wereld achter. En de logica…