Scott Berkun, The Myths of Innovation, O'Reilly, 2010

Perhaps the greatest myth of all is that you need to be an expert in innovation in order to change the world.

Scott Berkun rekent af met aan aantal ideeën dat leeft rondom innovatie. De gedachte dat een innovatie bestaat uit één briljant idee, bijvoorbeeld. Nee, stelt Berkun, wat de innovators bereiken, het Eureka-moment, komt voort uit lang en hard werken. Het is het laatste stukje van de puzzel. Maar, eigenlijk is dat laatste stukje niet belangrijker dan alle andere stukjes. Berkun vergelijkt het met het leggen van het laatste stukje van een legpuzzel.

When you put the last piece into place, is there anything special about that last piece or what you were wearing when you put it in? The only reason that last piece is significant is because of the other pieces you'd already put into place. If you jumbled up the pieces a second time, any one of them could turn out to be last, magical piece.

Wie wacht op dat ene briljante idee zal dus bedrogen uitkomen. Er zijn heel veel mensen met goede ideeën, maar er zijn er maar weinig die ook echt een eerste stap zetten in de richting die tot verwezenlijking kan leiden.

Berkun haalt ook het geloof onderuit in het hanteren van innovatiemethodologieën. Die methodologieën suggereren een proces zonder risico’s. Onzin, iedere vernieuwing kent risico’s. Zonder risico’s te nemen wordt er niets vernieuwd.

Managers zijn graag in control. Goede ideeën moeten zich voegen naar gestructureerde werkwijzen en systemen. Dat werkt niet, helaas.

Allerlei grootheden die als creatief en/of uitvinder gelden hebben nooit een opleiding innovatie gehad. Dat hadden zij niet nodig. Andersom: zij die dat wel hebben gehad, zullen niet per se goed kunnen innoveren. Zij die de methoden bedachten en zij die innovatie bestudeerden hebben zelf nooit geïnnoveerd. Zij die wel innoveerden bestudeerden geen innovatie, zij gingen vooral aan het werk met hun ideeën!

… the people most visible for being experts on innovation are those who spend more time writing and talking about it than actually doing it.

Scott Berkun geeft ook nog aan wat je wel moet doen om te innoveren. Zijn “simple plan”:

  • Pick a project and start doing something;
  • Forget innovation: focus on being good;
  • If you work with others, you need leadership and trust;
  • If you work with others and things are not going well, make the team smaller;
  • Be happy about interesting "mistakes".

Ideeën bouwen op elkaar voort. Ieder idee is een combinatie van andere ideeën.

Een lekker nuchtere benadering!

Dit boek bij managementboek.nl en bij bol.com.