Bij personeelswerving wordt heel vaak het criterium gehanteerd dat je ergens al ervaring in moet hebben. Je moet “het” al eens gedaan hebben. Een fenomeen dat steeds meer opgeld doet is het gebruik van een Digitaal AanbestedingsSysteem, een zogenaamd DAS. Bij uitvragen voor functies wordt louter en alleen een score toegekend als je op basis van je CV kan aantonen dat je iets al eens eerder gedaan hebt.

En dat is heel wonderlijk. Want dat je iets gedaan hebt zegt niets over het niveau waarop je het hebt gedaan. Het zegt niets over de kwaliteit van je inspanningen. Het zegt niets over je vermogen om met allerlei tegenslagen en kansen om te gaan die je bij het uitoefenen van elke functie kan tegenkomen.

En toch wordt er een “kwaliteitsscore” aan toegekend!

Het is als het selecteren van een wielrenner voor een topploeg op basis van de vraag of hij al eens 143 km op een dag gereden heeft. Iedereen die een kortere of langere(!) toertocht heeft gereden valt buiten de boot.

Onze werkelijkheid wordt nog immer met het jaar complexer. Het vermogen om daarmee om te gaan, de mate van creativiteit waarmee kansen en tegenslagen tegemoet worden getreden is van wezenlijk belang. En dat wordt in de criteria niet meegenomen. Wel vaak in de matchingsgesprekken die volgen op een eerste selectie, maar niet bij die eerste (digitale) selectie.

Meestal worden de criteria zeer specifiek gesteld. Voor een projectmanagersfunctie voor een specifiek project moet je al eens ervaring hebben opgedaan met dat hele specifieke soort project in dat specifieke vakgebied.

Ik zelf zie regelmatig uitvragen voorbij komen voor projecten, die mij liggen, waar voldoende uitdaging in zit en die ik op basis van mijn kennis en ervaring zonder meer tot een goed einde zou moeten kunnen brengen. Alleen, de eerste selectie kwam ik vaak al niet door. Want de (te) specifieke criteria kon ik niet positief afvinken.

Ik ben bang dat veel opdrachtgevers de meest geschikte (of in ieder geval zeer geschikte) kandidaten nooit spreken omdat ze criteria aanleggen waar deze mensen bij de eerste selectie niet doorheen komen.