Binnen holacracy wordt niet gewerkt met deadlines. Dat heeft zijn redenen. Deadlines hebben namelijk ernstige nadelen. “…deadlines gaan ten kosten van een meer dynamische, in de realiteit gewortelde aanpak” zoals Brian Robertson stelt.

Als je een actie aanvaardt, dan mag van jou worden verwacht dat jijzelf de afweging maakt welke actie op dat moment van jou de meeste aandacht en energie mag verwachten. Deadlineverplichtingen kunnen dit proces van afwegen ernstig in de wielen rijden. Soms kan je je energie en aandacht immers beter richten op acties die niet verbonden zijn aan de activiteit waar een deadline aan hangt. Als je deadlines aangaat, dan geef je deze wellicht voorrang op oudere verplichtingen die je bent aangegaan louter en alleen omdat er een deadline is. Die deadlines zijn soms behoorlijk kunstmatig. Prioritering op basis van een opgelegde en aanvaarde deadline kan worden gekenmerkt als een (on)bewust aangegane verplichting. Het feit dat ergens een deadline aan gehangen is wil niet zeggen dat deze taak belangrijker is dan andere taken die je hebt aanvaard. Deadlines maken je minder flexibel, ze vreten energie, ze veroorzaken stress. Binnen holacracy wordt van jou verwacht dat je voortdurend bewuste afwegingen maakt. Deadlines passen daar niet bij.

Kunnen we deadlines dan volledig negeren? Nee, dat niet. Organisaties hebben vaak te maken met extern opgelegde deadlines. Die vallen niet altijd te negeren uiteraard. Externe deadlines zijn cruciale input om jouw afwegingen ten aanzien van prioriteiten te maken.

En dan hebben we ook nog het aspect van de voorspelbaarheid van de werkelijkheid. Brian Robertson zegt er het volgende over

Deadlines versterken de illusie dat de werkelijkheid voorspelbaarder en beter te controleren is dan ze feitelijk is; dat is en blijft zelfbedrog, hoe troostrijk die gedachte ook kan zijn. En juist op die fundering is het vertrouwen in deadlines gebaseerd; ze lokken anderen in het bedrog mee zodat ook zij zich kunnen koesteren in de waan dat het allemaal wel goed zal komen. Het werkt tot op zekere hoogte, maar die fundering is angstaanjagend onzeker.

We moeten en kunnen die illusie van controle loslaten. Inclusief de daarbij passende deadlines.

 

Voor meer informatie over Holacracy, lees: ”Holacracy en ik

Citaten uit “Holacracy

Boekbespreking "Holacracy" van Brian Roberstson

Holacracy" bij managementboek.nl en bij bol.com (NL) &  (EN)