Werkzaamheden pak je als project aan wanneer ze een uniek karakter hebben (zie “Projectmanagement algemeen”). Dus, dat is een uitgangspunt, ieder project is uniek.

Ieder specifiek project vraagt om een specifieke aanpak. Blijkt bij meerdere projecten geen specifieke aanpak nodig dan kan je de werkzaamheden misschien beter routinematig aanpakken. Want een projectmatige aanpak is onnodig als het werk altijd exact hetzelfde kan worden aangepakt.

Is iets toch echt uniek dan is het ook echt een project. Maar, hoe uniek zijn projecten echt?

Veel projecten zijn in de aanpak waarschijnlijk rond de 90% gelijk. Want het proces en de in te zetten instrumenten, kennis en vaardigheden zijn grotendeels gelijk. De inhoud van ieder project kan volkomen anders zijn, terwijl de aanpak niet intens hoeft af te wijken. Dus zelfs als de inhoud sterk verschillend is, dan kan de aanpak nog steeds grotendeels gelijk zijn. Ja, je moet nog steeds bedenken wat de specifieke kenmerken van een project zijn. Ja, je moet je aanpak daarop verfijnen. Maar, ondanks dat, is de aanpak in grote lijnen wel degelijk gelijk.

En inderdaad, zo beschouwd, valt het wel mee met het unieke karakter van projecten.