Gebouwd voor de Toekomst is een managementklassieker. De inhoud van dit boek behoort deel uit te maken van de geestelijke bagage van iedere manager. In het boek doen Collins en Porras verslag van hun onderzoek naar die aspecten van bedrijven die hen over langere tijd succesvol maken.

De start van het onderzoek bestaat uit de selectie van de te onderzoeken bedrijven. Aan directeuren van ondernemingen is gevraagd welke bedrijven zij bewonderen. Daarvan worden alleen bedrijven onderzocht die eerder gesticht zijn dan 1950, dit om er zeker van te zijn dat niet naar eendagsvliegen werd gekeken, maar naar bedrijven met een langere staat van dienst. Vervolgens zijn als controlegroep bedrijven in dezelfde branche geselecteerd die ongeveer even oud zijn als de hiervoor genoemde bewonderde bedrijven. De gemeenschappelijke kenmerken van de bewonderde bedrijven, maar vooral ook de gemeenschappelijk ontbrekende kenmerken leiden tot inzichten in die zaken waardoor sommige bedrijven het beter doen dan anderen. Dit zijn de zogenaamde visionaire bedrijven. Want (ook een inzicht uit het boek) belangrijker dan het hebben van visionaire leiders is het opereren als visionair bedrijf. Analogieën met de evolutieleer van Darwin worden daarbij niet geschuwd. Een citaat: "Wees bereid een idee om zeep te helpen, het te herzien of het verder te ontwikkelen, maar laat nooit het bedrijf vallen".

Een authentieke ideologie is essentieel voor visionaire bedrijven, de inhoud van die ideologie is daarbij minder belangrijk.

Uiteindelijk zijn de kenmerken van visionaire bedrijven volgens Collins en Porras in vier sleutelconcepten te vatten, te weten:

 • Wees een klokkenmaker - een architect - en geen klokkijker.
 • Denk in de 'Geest van het EN'.
 • Behoud de kern en stimuleer vooruitgang.
 • Streef naar consistente afstemming.

Achter ieder van deze punten zit een wereld aan kennis, inzicht en ideeën. Voor een goed begrip is lezing van dit boek dan ook aan te bevelen.

En passant wordt in het boek een reeks mythen ontkracht, namelijk:

 1. Een geweldig bedrijf ontstaat alleen door te starten met een geweldig idee.
 2. Visionaire bedrijven hebben grote en charismatische leiders nodig.
 3. De succesvolste bedrijven gaat het vooral om het maximaliseren van hun winst.
 4. Visionaire bedrijven delen een gemeenschappelijke verzameling 'juiste kernwaarden'.
 5. De enige constante is verandering.
 6. Topbedrijven spelen op safe.
 7. Mensen vinden het geweldig om bij visionaire bedrijven te werken.
 8. Zeer succesvolle bedrijven doen hun beste zetten door briljante en complexe strategische planning.
 9. Fundamentele veranderingen zijn alleen mogelijk als bedrijven externe directeuren aanstellen.
 10. De succesvolste bedrijven richten zich vooral op het verslaan van de concurrentie.
 11. Je moet kiezen of delen.
 12. Bedrijven worden vooral visionair door 'visionaire statements'.

Collins stelt in “Good to Great dat hij dat laatste boek achteraf ziet als een proloog op “Gebouwd voor de Toekomst”. In “Good to Great” onderzoekt Collins onder andere het leiderschap bij visionaire bedrijven, het zogenaamde niveau 5 leiderschap. In “Gebouwd voor de Toekomst” was hij daar nog niet mee bezig, zo mag duidelijk zijn uit een van de tussentitels: "Het doel, niet de leider".

 

Nagekomen noot:
Er is nogal wat af te dingen op de wetenschappelijkheid van het boek van Collins.
Yet for all their promises of exhaustive research, Collins and Porras didn’t address a basic problem: the Halo Effect. Much of the data they gathered came from the business press, from books, and from company documents, all sources that are likely to contain Halos. They also conducted interviews with managers, who were asked to look back on their experience and explain the reasons for success, a method likely to be tinged by Halos. And if your data contains Halos, it really doesn’t matter how many cartons you fill.
Citaat uit “The Halo Effect”.
Boekbespreking “The Halo Effect
“The Halo Effect” bij bol.com

 

"Gebouwd voor de toekomst" bij bol.com 

Boekbespreking “Good to Great

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst