Gelezen: Intensieve Menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit" van Jaap Peters en Judith Pouw

Een aantal jaren geleden publiceerde Jaap Peters op internet een aantal artikelen met steeds opnieuw de term “Intensieve menshouderij” in de kop. Later heeft hij, samen met Judith Pouw over dezelfde thematiek als in de genoemde artikelen een boek geschreven. Dit boek is al enige tijd op de markt, maar gezien de veelbelovende inhoud van de genoemde artikelen, heb ik onlangs ook het boek maar eens gelezen.
In het boek (en de artikelen) worden parallellen getrokken tussen de intensieve landbouw en veeteelt enerzijds en de gang van zaken binnen organisaties waar aan intensieve menshouderij wordt gedaan anderzijds. Die parallellen zijn sterk.
Beschreven wordt hoe de intensieve landbouw en veeteelt planten en dieren bevattelijker maakt voor ziekten. Een vergelijking volgt met de intensieve menshouderij waar mensen opbranden.
Aan het eind van het boek wordt ook een proef beschreven met duurzamere varianten van veeteelt, en wat blijkt? Die experimenten leiden bij de proefbedrijven tot hogere opbrengsten. De boodschap is duidelijk: doe dat nu ook maar in organisaties, en alles zal beter worden.

En passant komen allerlei managementdwalingen aan de orde. Het boek is een feest van herkenning. Een aantal onderwerpen waar ik op mijn eigen website aandacht aan besteed heb, komt ook in dit werk ruimschoots aan de orde. Smeuïg worden de negatieve effecten van de intensieve menshouderij beschreven aan de hand van voorbeelden, zoals de prestatiecontracten bij de politie en de onbedoelde effecten die deze hebben. Ook het verhaal over de belevenissen van een leidinggevende bij de ABN AMRO gedurende een aantal reorganisaties bij dat bedrijf is prachtig pijnlijk.
Positieve verhalen over "ongeneeslijk gezonde organisaties" komen ook aan de orde. Peters en Pouw maken het duidelijk... het kan ook anders.
Het voert te ver om dit alles hier uitgebreid uit de doeken te doen. Daarom, voor wie meer wil weten: lees het boek. Het is absoluut lezenswaardig.

 

"Intensieve Menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit" bij bol.com

 

 Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst