Organisaties bestaan uit mensen.

Een open deur natuurlijk. Maar toch. Wie enige tijd meeloopt weet hoe moeilijk het is om alle koppen dezelfde kant op te krijgen. Ieder brengt zijn eigen ideeën, gevoelens en waarden mee. Ieder maakt zijn eigen keuzes. Soms ga je mee met ideeën en bevelen van hogerop. "Oké", is het dan, "hiermee kan ik het eens zijn." Een andere keer negeer je wat er op je afkomt. "Ze kunnen de pot op!"

Een richting kiezen is één ding, iedereen die kant op krijgen is iets heel anders. Dat vraagt om veel inspanning, veel initiatieven, om consistentie en coherentie en, niet te vergeten, om onderhoud!
Als een organisatie eenmaal een aantal kernwaarden heeft opgebouwd, dan kan dat onvermoede krachten losmaken. Het zorgt voor een bedding waarbinnen individuen hun flow kunnen vinden en beleven. Werk is leuk en motiveert om er nog meer van te maken. 

Wanneer de organisatie een nieuwe leider krijgt die deze kernwaarden niet in het bloed heeft gebeuren er altijd dingen die de kernwaarden bedreigen. Er wordt niet alleen geen onderhoud meer gepleegd, nee, er gebeuren dingen die strijdig zijn met de kernwaarden. Ook hier is het effect sterk. De bedding is verstoord, de flow is weg. Mensen merken dat wat zij dachten en deden kennelijk niet meer wordt gewaardeerd. De motivatie daalt, mensen doen nog net wat ze moeten doen, maar niet meer dan dat. In het ergste geval gaan zij zich onveilig voelen en kruipen in hun schulp. Kritiek uiten, feedback geven, het gebeurt niet meer. De nieuwe leider hoort geen enkel tegengeluid meer en meent dat hij iedereen mee heeft. Gelatenheid wordt geïnterpreteerd als enthousiasme. En de mensen voelen zich steeds minder verwant met de organisatie. De besten vinden snel werk buiten de organisatie.

De kernwaarden van een organisatie zijn kwetsbaar als de leiding daar niet meer naar leeft en handelt.
Het rendement van jaren investering kan in enkele maanden verdampen en omslaan in verlies. Verlies voor iedereen, voor het bedrijf in geld, voor de medewerkers in werkplezier en voor de leiding in hun conduitestaat (en bonus).

 

 

 Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst