Ik schreef al eerder over persoonlijkheidstests (“Bruikbaarheid persoonlijkheidstests”) en vooral over de beperkte waarde daarvan. Op Managementsite.nl las ik enige tijd geleden een artikel van Gyuri Vergouw met de titel “Daarom heeft jouw coach altijd gelijk!” Dit artikel gaat over het Forer- of Barnum-effect.

Dit effect draait erom dat mensen, als het over henzelf gaat, vage algemene uitspraken accepteren als rake typering van henzelf. Maar omdat die omschrijvingen heel algemeen geldend zijn, gelden ze voor bijna iedereen. En daarmee zijn ze dus helemaal niet typerend voor specifieke personen.

Voor uitleg over het onderzoek van Forer en over de herkomst van de naam Barnum-effect, lees het genoemde artikel van Vergouw.

Het geeft wel weer aan dat je veel kanttekeningen kan plaatsen bij persoonlijkheidstests.
Maar intussen: mijn mening uit het eerdere artikel staat voor mij nog overeind.