Werkbaas. 1
Vakbaas. 1
Beheerbaas. 1
Samenvallen van rollen

. 1

In het projectmatig werken zijn voor projectmedewerkers drie sturingsrollen te onderscheiden, te weten: de werkbaas, de vakbaas en de beheerbaas. De rollen zijn hierna uitgewerkt.

Werkbaas

De werkbaas is degene die functioneel aanstuurt. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud van het project en het totstandkomen van het resultaat. In een project is de rol van werkbaas getrapt aanwezig via de projecthiërarchie. De opdrachtgever is werkbaas van de projectleider, de projectleider is dat van de projectmedewerkers.

De werkbaas maakt deel uit van de projectorganisatie.

Vakbaas

De vakbaas is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vakinhoud. De vakinhoudelijke kwaliteit van processen en producten is een verantwoordelijkheid van de vakbaas of vakbazen. Er kunnen verschillende vakbazen voor verschillende disciplines actief zijn.

De vakbaas maakt deel uit van de lijnorganisatie.

Beheerbaas (of: beherende baas)

De beheerbaas is verantwoordelijk voor mensen en middelen. Hij stelt capaciteit beschikbaar aan het project.
Hij zorgt voor een balans tussen eigen mensen en inhuur. Hij staat er voor pieken en dalen in de werkbelasting op te vangen. Hij zorgt dat hij capaciteit kan leveren met de juiste competenties. Ook zorgt hij voor huisvesting, bureauautomatisering en andere noodzakelijke hulpmiddelen.
De beheerbaas houdt de functioneringsgesprekken met zijn medewerkers. Daarin betrekt hij de visies van de werkbaas en vakbaas.

De Beheerbaas maakt deel uit van de lijnorganisatie en is verantwoordelijk voor de levering van mensen en middelen.

Samenvallen van rollen

Soms vallen de verschillende rollen samen. De rollen van beheerbaas en vakbaas zijn bijvoorbeeld vaak in één lijnfunctie opgenomen.

Een projectleider kan ook optreden als beheerbaas voor die medewerkers die fulltime aan zijn team deelnemen.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectomgeving
Over de rol die de omgeving van het project speelt.

Werken in projecten
Over het inzetten van mensen op projecten in organisaties.

Lijnmanagement
Over de rol van het lijnmanagement binnen projecten.