Vaak wordt projectcommunicatie ingezet om “draagvlak te creëren”.

 

Ik vind dat nogal pretentieus. Zeker in ruimtelijke projecten. Maar ook bij andere projecten vermoed ik dat dit vergelijkbaar is.
Bij ruimtelijke projecten komt de projectleider in een omgeving, waarin hij feitelijk weinig meer is dan een passant. De projectleider komt, gaat zijn project realiseren en verlaat die omgeving weer.

Bij ruimtelijke projecten zijn er altijd mensen die niet blij zijn. Nederland is vol en vrijwel iedere vierkante meter heeft een bestemming. Verandering betekent iets voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven, iets voor de uitstraling van het vastgoed en het woongenot en er zijn mensen die (een deel van) hun bezit moeten afstaan om het project mogelijk te maken. Ja, er zijn ook mensen die profiteren van het project, anders kwam het er in ons democratische bestel niet, maar er is een groep die weinig reden heeft om er blij mee te zijn. En alle omwonenden hebben ook nog eens veel overlast tijdens de realisatie (de aanleg) van het project.

Draagvlak creëren bij dergelijke groepen mensen is een vrijwel onbegonnen taak. Je kan hooguit het leed verzachten door eerlijk en respectvol met hen om te gaan.

Wat moet je dan wel doen?
Je komt in een bestaande omgeving, in een bestaand netwerk, terecht.
Zorg dat je handelt binnen en met die omgeving en niet tegen die omgeving.

"Wij gaan draagvlak creëren". Dat kan helemaal niet. "Wij gaan procedures voorkomen." Misschien wel, maar niet als dat het doel is. Dat is namelijk een “doel” dat je alleen via een omweg kan bereiken (zie "directheid, indirectheid en projectmanagement"). Maar, misschien bereik je het ook niet. Succes is niet verzekerd.

December 2012

 

Aanvullende informatie op deze website

Stakeholders
Over belanghebbenden en omgevingsanalyse of stakeholdersanalyse.

Projectomgeving
Over de omgeving waarin een project wordt uitgevoerd.

Interne omgeving
Naast de externe is er ook sprake van een interne projectomgeving.

Sociale media
Over de toepassing van sociale media in projecten.