Inleiding 1
No love. 1

Bewezen techniek. 1
En toch innoveren?. 1
Troost

. 1

Inleiding

Eerder heb ik al eens betoogd dat projectmanagement eigenlijk een vorm van risicomanagement avant la lettre is[i]. Projectmatig werken is er volledig op gericht om een vooraf bepaald resultaat op beheerste wijze te bereiken. Bij een dergelijke werkwijze zal eerder voor bewezen technieken en methodes worden gekozen dan voor nieuwe technieken en methodes. Immers met bewezen technieken en methoden ben je zekerder van je zaak dan met nieuwe. De kans om beheerst je doel te bereiken is daarmee groter.

No love

Op basis van het voorgaande is het duidelijk dat innovatie en projectmatig werken geen liefdesrelatie kennen. Innovatie draait om vernieuwing, projectmatig werken niet. Projectleiders, althans de meeste, kiezen van nature voor een veilige koers. Verwacht van hen geen vernieuwing. Zij zijn ingeschakeld om een doel te bereiken, niet om te vernieuwen. Zij zullen weleens een experimentje aangaan, maar onnodige risico’s zullen ze vermijden. Zeker met alle nadruk op risicomanagement die op dit moment mode is.

Bewezen techniek

Er zijn organisaties waar vrijwel alle werk in de vorm van projecten wordt verricht. Om aan de eisen van de tijd te voldoen moeten organisaties zichzelf voortdurend vernieuwen. Innovatie is een must. Dit geldt ook voor organisaties die alle werk in de vorm van projecten verrichten. Voor hen moet de innovatie grotendeels in projecten haar beslag krijgen. Dat wringt. Want het betekent dat projectleiders hun bewezen methoden en technieken deels opzij moeten zetten. Dit geldt zowel voor de methoden en technieken die zij als projectleider hanteren als voor de vakinhoudelijke zaken waarmee het projectresultaat wordt “gemaakt”. Als projectleiders op resultaten worden beoordeeld zullen zij hun geijkte methoden en technieken niet gemakkelijk door onbekende alternatieven vervangen.

En toch innoveren?

Wie innovatie wil bevorderen moet speelruimte creëren. Dus ruimte geven en middelen beschikbaar stellen, anders komt innovatie niet van de grond. Binnen projecten moet dat nadrukkelijk en expliciet aandacht krijgen. Want vraag je van een projectleider zowel innovatie als een projectresultaat dat binnen de tijd en het budget en conform de eisen moet worden uitgevoerd, dan zal de gemiddelde projectleider kiezen voor het laatste.
Een projectleider die moet innoveren moet extra speling in doorlooptijd, in budget en, waar van toepassing, ook in de te behalen resultaten krijgen.

Troost

Innovatie is een proces, geen project. Innovaties komen niet zomaar vanzelf via projecten tot stand. Zijn projectmatig werken en innovatie dan helemaal wezensvreemd aan elkaar? Nee, wanneer een projectleider ruimte krijgt, dan zal ook hij het leuk vinden om aan innovaties mee te werken. En, nog een troost, de implementatie van innovaties kan meestal wel projectmatig worden aangepakt.

December 2010


[i] Risicomanagement, wat is er nieuw aan?, http://www.markensteijn.com/risicomanagement.htm

 

Aanvullende informatie op deze website

Weg
Over de werkwijze binnen projecten.

Werk
Over de vakinhoud en vakkennis.

Proces
Over processen in projecten.

Projectbeheersing
Over beheersing.

Resultaat
Over het projectresultaat.

Het mandaat van de projectleider
Over het mandaat van de projectleider.

Risico
Over risicomanagement in projecten.

 

Aanvullende informatie op internet

Risicomanagement, wat is er nieuw aan? http://www.markensteijn.com/risicomanagement.htm

Regels, innovatie, creativiteit en projectmatig werken
Over regels en innovatie en het verlies aan creativiteit en innovatie door het hanteren van veel regels en dikke handboeken bij het uitvoeren van projectmatig werken. http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/563-regels-innovatie-creativiteit-en-projectmatig-werken

http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/601-management-en-innovatie
Management en innovatie. Over de relatie tussen ontbrekend leiderschap, teveel management en het ontbreken van innovatie.

https://www.managementsite.nl/innoveren-implementatiekracht
Goede ideeën, de doodskus voor innovatie, M. de Sterke