Wat zijn Sunk Costs?. 1
Rationeel omgaan met Sunk Costs. 1
De fuik van de sunk costs

. 1

Wat zijn Sunk Costs?

Sunk Costs zijn de kosten die al gemaakt zijn. De uitgaven zijn al geweest. Ze zijn niet meer te beïnvloeden.

Rationeel omgaan met Sunk Costs

Vaak wordt bij het wel of niet afmaken van projecten die uit de hand zijn gelopen geredeneerd dat het allemaal nog veel meer gaat kosten en dat het totaalbedrag zo groot wordt, dat het de waarde van het gerealiseerde project overschrijdt. Bijvoorbeeld rond de Betuweroute werd dit nogal eens door politici geroepen. “Stoppen met die lijn, want het gaat teveel kosten”.

De gedachte dat het project meer kost dan het (maatschappelijk) waard is, kan terecht zijn. Waren die werkelijke kosten bekend geweest voor het project startte, dan was het besluit wellicht ook negatief uitgevallen. Dan was het project er niet geweest.

Maar is het project er eenmaal en zijn er al veel Sunk Costs, dan moet de afweging niet meer worden gebaseerd op de totaalkosten. Rationeel is om te kijken hoeveel het nog kost om het project af te maken; zijn de resterende kosten minder dan wat het project (maatschappelijk) waard is, dan is het op dat moment nog steeds een goede investering. Immers het al uitgegeven geld ben je altijd kwijt, of het project nou doorgaat of niet. Stop je het project dan ben je veel geld kwijt en heb je niets. Laat je het project doorgaan, dan ben je dat geld ook kwijt. Maar voor de resterende kosten kan je wel een gewenst project realiseren.

De fuik van de sunk costs

Soms zijn er al zoveel kosten gemaakt dat de verantwoordelijken het zich mentaal niet meer lijken te kunnen veroorloven om het project niet af te maken. Zij zitten vast in de gedachtenlijn dat het toch niet waar kan zijn dat ze zoveel geld hebben verbrand zonder het gewenste resultaat op te leveren. Het project moet en zal er komen.

Ook dit is niet rationeel. Ook hier geldt dezelfde afweging. Wat kost het om het project alsnog af te maken en is dat het waard. Is het dat niet waard, dan is het beter om het project te stoppen. "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald", luidt het spreekwoord immers?

December 2012

 

Lees ook: Markensteijn, P.H., "Hoe dichter bij het eind, hoe rendabeler het project", http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/599-hoe-dichter-bij-het-eind-hoe-rendabeler

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectcontrol / projectbeheersing
Wat is projectcontrol of projectbeheersing? 

Projectcontroller
Wat houdt de projectcontrollersrol in?

 

Aanvullende informatie op internet

Markensteijn, P.H., "Hoe dichter bij het eind, hoe rendabeler", http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/599-hoe-dichter-bij-het-eind-hoe-rendabeler