Sunk costs’ zijn de kosten die al gemaakt zijn. Bij projecten met grote overschrijdingen klinkt vaak de roep om het project maar te stoppen. Het is immers een bodemloze put. "Kijk wat het allemaal gekost heeft! Laten we er mee ophouden." Gek genoeg is dat niet erg rationeel.

Als je een project tussentijds stopt heb je geen eindresultaat. Je hebt eigenlijk helemaal niets. En, het al bestede geld, dat ben je kwijt. Rationeel is om te kijken wat het je nog gaat kosten om het projectresultaat wel af te krijgen. Je weegt de waarde van het resultaat dan af tegen de nog te maken kosten. Hoe verder je bent, hoe gunstiger die rekensom uit zal vallen. Want, hoe lager de nog resterende kosten zullen zijn.
Dus zelfs bij projecten met gigantische overschrijdingen geldt dat het project rendabeler wordt naarmate je het einde dichter nadert.

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst