De zijde van de weg is de zijde van “het” en “groep”. De weg wordt geflankeerd door de ribben “proces” en “beheer”. Proces en beheer bepalen hoe het project wordt gerealiseerd. De groep met zijn instrumentarium zorgt voor een professionele projectmatige aanpak. Dit is de zijde die de werkwijze representeert, de zijde van de know-how.

De projectleider aan het stuur

Als we een project starten weten we het einddoel. We kennen de randvoorwaarden en we hebben een aantal activiteiten uitgedacht en in fasen opgedeeld om tot het resultaat te komen. Dan gaan we op weg. Het pad blijkt kronkelig. Soms stuiten we op kuilen of op bulten in de weg. We moeten steeds snel besluiten nemen om te zorgen dat we niet geheel van de weg afraken, of erger nog: de weg kwijtraken. Soms moeten we noodgedwongen een omweg volgen. Kortom, het doel is bekend, maar de weg er naartoe kent vele onverwachte struikelblokken. Dit is geen uitzondering, maar een gegeven. Projecten zijn uniek. Projecten kennen vele onzekerheden en niet te voorspellen gebeurtenissen. De weg naar het doel is een boeiende, maar zeker niet altijd een gemakkelijke.

Een projectleider moet altijd het doel voor ogen houden. Een projectleider moet steeds zijn eerstvolgende passen aanpassen aan de werkelijkheid zoals die zich op dat moment voordoet en zich de eerstkomende momenten voor lijkt te gaan doen. Een projectleider heeft creativiteit nodig om steeds weer op het pad te blijven of terug te komen. 
Degenen die aan de projectleider de opdracht hebben gegeven het doel te bereiken moeten hem vertrouwen geven, hem steunen en hem ruime bevoegdheden geven.
Een projectleider die geen vertrouwen, steun en bevoegdheden krijgt zal snel uit het veld geslagen raken (of in de voorliggende vergelijking misschien wel “van de weg geslagen”). Hij zal zich eenzaam en verlaten voelen en weet niet wat hij moet doen als hij een onverwachte tegenvaller tegenkomt waarover zijn instructie geen uitsluitsel geeft. Zonder vertrouwen, steun en bevoegdheden raakt de projectleider ontgoochelt en zal de projectleider tot stilstand komen op de weg. Met als gevolg dat het project tot stilstand komt en, per saldo, mislukt.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Proces
Over processen in projecten.

Het projectplan
Informatie over het projectplan. Wat moet er in staan?

Project Start Up
Doel, inrichting, voorbereiding,agenda van en een checklist voor de Project Start Up (PSU).

Projectbeheersing
Over beheersing.

Why, how, what
Over het verschil tussen know-why, know-how en know-what.

Resultaat
Over het projectresultaat.

Het mandaat van de projectleider
Over het mandaat van de projectleider.

Ervaringsstadia
Projectleiders maken diverse stadia door in hun carrière, Het is zaak hier rekening mee te houden in projectorganisaties.

Innovatie
Innovatie en projecten, een onmogelijke combinatie?

 

Aanvullende informatie op internet

Het plan is niet het gerecht
Vaak wordt er teveel tijd en aandacht aan het opstellen en verfijnen van projectplannen besteed.

http://www.markensteijn.com/index.php/weblog/603-taaksplitsing
Een vergaande taaksplitsing in een organisatie maakt het voor de projectleider niet altijd gemakkelijker!