De zijde van het werk is de zijde van de kunde, de zijde van het know-what. De beheersrib en vakinhoudelijke rib bepalen het inhoudelijke resultaat, het werk. Het beheersinstrumentarium, de “het”-hoek met de beheerszijde, zorgt er samen met het individu voor dat kennis en vaardigheden op beheerste wijze worden ingebracht in het project opdat het resultaat wordt behaald waar het project om begonnen is. Deze zijde draait om het resultaat waar het de opdrachtgever om te doen is. Alles draait om de kunde of de know-what.

Deze zijde wordt sterk ondergewaardeerd in de projectmanagementliteratuur. De andere zijden vormen als het ware de randvoorwaarden om tot het resultaat te komen. Deze kant maakt het resultaat tot wat het zijn moet.

Een project is altijd gericht op een concreet eindresultaat. Met het eindresultaat komt dus iets tot stand dat er nog niet was. Het project bestaat uit activiteiten die een bestaande situatie moeten veranderen in een gewenste situatie. Het project bestaat uit de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om het projectresultaat waar te maken.


De taak van de projectleider is dus primair  de noodzakelijke activiteiten goed te definiëren en te beheersen. Dit geldt voor de planning en de kosten van deze activiteiten, maar vooral ook voor de inhoud.

Het projectenwerk bestaat uit de inhoudelijke kant van het project en de beheersing daarvan.

In projectmanagementliteratuur wordt, zoals gezegd, zelden aandacht besteed aan de vakinhoud. Dit is onterecht. Mijn ervaring is dat de projectleider het grootste deel van zijn tijd met de inhoud bezig is en slechts een beperkt deel van de tijd met de beheersing. Alle projectmanagementliteratuur gaat over beheersing.

In mijn ogen is projectmanagement niet los te zien van een specifieke inhoud. Bij wervingen wordt ook steevast relevante werkervaring geëist van projectleiders. Terecht! Zonder kennis en ervaring van een metier kan de projectleider niet de activiteiten juist definiëren en op waarde schatten. Zijn leiderschap zal door de projectteamleden weinig worden gewaardeerd. Leiderschap vindt onder andere haar legitimatie in vakinhoudelijke kennis.

De projectleider moet de materie kennen. De echte (diep-) inhoudelijke vakkennis of kunde moet van de al dan niet gespecialiseerde teamleden komen. Zij brengen in het project de kunde in. Zij weten wat er moet gebeuren. Zij leveren de know-what.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Vaktechneuten of...?
Waarom inhoudelijke kennis van een project zo belangrijk is.

Projectcontrol / projectbeheersing
Over beheersing.

De projectinhoud
Over de inhoudelijke kant van een project.

Ontwerpintegratie
Over het integreren van eisen, verwachtingen en belangen tot één projectresultaat.

Why, how, what
Over het verschil tussen know-why, know-how en know-what.

Het projectresultaat
Over het projectresultaat.

Ervaringsstadia
Projectleiders maken diverse stadia door in hun carrière, Het is zaak hier rekening mee te houden in projectorganisaties.

Innovatie
Innovatie en projecten, een onmogelijke combinatie?