De ontwerpleidersrol is gesitueerd op de ribbe van de inhoud, ingebed tussen “wil” en “werk”. De ontwerpleider heeft als taak om een dusdanig resultaat te ontwerpen en realiseren dat allerlei eisen erin zijn waargemaakt. Daarbij moeten soms (of is het vaak?) tegenstrijdige eisen op een aanvaardbare manier in het ontwerp worden geïntegreerd. De ontwerpleider moet de arbeid van verschillende disciplines integreren en de belangen vanuit die disciplines en van andere eisers (bijvoorbeeld van vergunningverleners) bedienen. De “werk”-zijde van de ontwerpleider staat voor de arbeid die hij moet integreren, de “wil”-zijde voor de belangen die hij moet behartigen. Bij dit laatste moet hij de wil van eisers bespelen om hen zijn resultaten te doen aanvaarden, ook al voldoen ze niet voor honderd procent aan hun eisen.

De ontwerpleidersrol

De ontwerpleider is degene die zorgt voor de vakinhoudelijke afstemming. De ontwerpleider bundelt de verschillende disciplines. De ontwerpleider zorgt voor inhoudelijke afstemming met aangrenzende of anderszins relevante projecten. De meeste ontwerpleiders zijn echte doeners, praktisch en pragmatisch van instelling en kunnen goed improviseren.

In technisch georiënteerde projecten wordt deze rol vaak ingevuld door een speciaal daarmee belaste medewerker.

In veel andere projecten maakt ontwerpintegratie deel uit van de taken van de projectleider. Zelfs in projecten waar ontwerpleiders zijn benoemd zijn projectleiders nog steeds veel bezig met de inhoud. In projectmatig werken wordt de inhoud doorgaans gevat binnen het begrip kwaliteit. Ik zie kwaliteit binnen de trits TGKIO zuiver als beheersaspect. Kwaliteit gaat over het definiëren van de eisen aan het eindresultaat en over het toetsen daarvan. Het realiseren van die inhoud is een taak op zich. In mijn ervaring is dit hetgeen waar de projectleider het grootste deel van de tijd mee bezig is. Teamleden zijn bijna met niets anders bezig zijn, dan met de inhoud. Uiteindelijk draait elk project om de inhoud!

November 2004