Pier 2 Waalhaven

Omschrijving

Op pier 2 in de Waalhaven te Rotterdam ligt een kavel braak. Onderzocht wordt of deze kavel kan worden vergroot door een aangrenzend bedrijf te verplaatsen (2015).
Indien dit kan, dan worden er twee andere bedrijven op de nieuwe kavel gehuisvest die nu elders zitten.
De nieuwe bedrijven hebben dan overslagvoorzieningen nodig. Deze moeten nieuw aangelegd worden.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Mijn rol

Vanaf september 2015 ben ik eindverantwoordelijk projectmanager. In 2016 overgedragen aan een vervanger.

Bijzonderheden

De contractering tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de drie betrokken bedrijven maakt onderdeel uit van het project.