Sheet Margriet Sitskoorn

In haar lezing op de Projectmanagementparade 2016 presenteerde Margriet Sitskoorn het SCARF-model van David Rock. SCARF staat voor Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness. Pijn en genot bepalen (zolang we ons brein niet bewust aanspreken) ons handelen. Genot en pijn hangen beiden samen met deze vijf domeinen van sociale interactie.

Iedereen wil pijn vermijden en genot beleven. Maar, ik wil het hier niet over al die domeinen hebben. Ik wil hier eigenlijk slechts aandacht besteden aan één aspect. Aan autonomie!

Want wat zegt Sitskoorn? Zij zegt dat autonomie het pijnsysteem dempt. Autonomie dempt het pijnsysteem!

Wow, het levert nog geen genot op, maar demping van het pijnsysteem… Dat is ook heel wat, toch!

Ik zal niet zeggen dat het een nieuw inzicht is dat het prettiger is als je wat meer autonomie hebt bij de uitoefening van je werk. Zeker niet! Nee. Dit is geen nieuw gegeven. We weten het al langer. Maar het is wel een bevestiging vanuit de neurologie dat het positief is om mensen ruimte te geven in de manier waarop zij hun werk verrichten.

 

Lees ook "Autonomie"