Alle studies laten eenduidig zien dat mensen uiteindelijk macht willen omdat ze autonomie willen. Het is voor mensen belangrijker om hun lot in eigen hand te hebben dan om de baas over anderen te zijn. Bovendien laten we in deze studies zien dat de behoefte aan macht inderdaad verdwijnt als mensen eenmaal autonomie verkregen hebben, zoals het geval is in een topmanagementpositie. Mensen op lagere posities hebben minder autonomie, en daarom een sterkere behoefte aan macht.

Voor het menselijk welbevinden, voor geluk, is het heel belangrijk dat mensen een behoorlijke autonomie hebben. Hoe meer een organisatie zelfsturend is, oftewel hoe meer bevoegdheden medewerkers hebben, over hoe meer autonomie deze mensen beschikken. En dus: hoe prettiger zij zich voelen. En hoe minder behoefte aan macht zij zullen voelen.

Binnen zelfsturende organisaties zal daardoor het machtsstreven navenant kleiner zijn. Machtsstreven brengt met zich mee dat mensen elkaar proberen af te troeven. Dat gebeurt lang niet altijd op basis van kennis en kunde, nee doorgaans niet, maar wel door politieke spelletjes te spelen. Door jezelf beter voor te stellen dan een ander. Desnoods ten koste van die ander.
Door zelfsturing te introduceren beperk je die spelletjes tot een minimum.

Stoker en Garretsen stellen dat managers bang zijn voor het invoeren van zelfsturing, want daarmee verliezen ze macht. Dat is waar, binnen bijvoorbeeld holacracy heb je geen managers meer. En verlies je je functie als manager, dan raak je macht kwijt. Tegelijkertijd geldt dat je als rolhouder een grote autonomie hebt.

De auteurs stellen dus dat mensen naar macht streven om hun behoefte aan autonomie te bevredigen. Bij zelfsturing (holacracy) verliest een manager weliswaar zijn functie en zijn daarbij behorende macht. Maar, hij behoudt een hoge mate van autonomie. Dus als de basisbehoefte bestaat uit het beschikken over autonomie, dan is het niet erg als je macht verliest terwijl je wel autonomie behoudt.

Als je het zo beschouwd, dan is het raar dat manager bang zouden zijn om macht te verliezen wanneer er voor holacracy wordt gekozen. Immers de hang naar autonomie, die achter de hang naar macht zit, krijgt bij holacracy ook invulling. Maar dan wel voor iedereen.

 

Citaat uit "Goede leiders zweven niet".

"Goede leiders zweven niet" bij bol.com

Lees ook "Holacracy en ik" en "Autonomie"