Misschien gaat het te ver om te claimen dat je helemaal geen stress zal hebben wanneer je werkt volgens de principes van holacracy. Maar, dat het bijdraagt aan het verminderen van stress en aan werkplezier, dat durf ik wel te stellen.

In bovenstaande krabbel heb ik wat gedachten gecombineerd. Holacracy versterkt zelfsturing van mensen in hun rollen. Binnen die rollen hebben ze een hoge mate van autonomie. Niemand bepaalt voor de rolhouder hoe hij zijn ‘purpose’ dient te bereiken, dat mag hij helemaal zelf bepalen. Een van de factoren die stress veroorzaakt is dat mensen te weinig zelf hun richting kunnen bepalen. Ze worden gemangeld door allerlei procedures waarin staat wat moet en vooral ook wat niet mag. Het werkt zelfs vaak zo dat als niet ergens is omschreven dat iets op een bepaalde manier moet, de medewerkers voelen (of is het “weten”?) dat iets niet mag. Binnen holacracy mag alles, tenzij het expliciet verboden is!

Doordat de medewerker zelf autonoom mag beslissen hoe hij zijn werk uitvoert wordt alle ruimte gegeven aan de eigen kennis en ervaring, aan het vakmanschap. Als mensen die ruimte krijgen dan zorgt dat voor meer werkplezier (dat is best fijn als middel tegen stress!) en ze voelen en betrachten veel meer eigenaarschap over de dingen waarvoor ze verantwoordelijk (‘accountable’) zijn.

Vanuit hun eigenaarschap merken mensen vroegtijdig (op basis van zwakke ‘early warnings’) dat ergens verandering nodig is. Dat levert een spanning op die ze in kunnen brengen met een voorstel voor verandering in bijvoorbeeld de governance van de organisatie. Ze hoeven dus niet allerlei bovenbazen en staffunctionarissen te betrekken. Nee, ze kunnen zelf bijsturen. Ook weer prettig in het voorkomen van stress!

Het mooie is dat er ook nog een zelfversterkend effect ontstaat. Want mag je zelf bijsturen en niemand loopt je daarbij in de weg, dan bevordert dat de zelfsturing van mensen in hun rol.

Akkoord. In elke werkomgeving ligt stress op de loer. Maar, binnen holacracy wordt een aantal factoren sterk aangezet die de kans op stress aanzienlijk verminderen en die zelfs tot meer werkplezier leiden!

 

Voor meer informatie over Holacracy, lees: "Holacracy en ik" en Boekbespreking "Holacracy" van Brian Robertson.