Scott-Morgan vraagt zich af hoe het zou voelen om in een omgeving zoals hij beschrijft te werken. Wel, dat voelt prettig!

Door de regels die zij hanteert biedt holacracy namelijk het beschrevene. Ik durf niet met grote stelligheid te beweren dat holacracy het bovenstaande helemaal uitbant en dat dit overal gebeurt. Bij PRO6 managers was al een open en eerlijke cultuur. Daarnaast biedt holacracy aan iedere medewerker de mogelijkheid om op basis van spanningen met voorstellen voor aanpassing van “de regels” te komen. Als de veiligheid om dat te doen in orde is, dan doet iedereen dit ook als hij een spanning voelt. Na verloop van tijd is te verwachten dat het aantal ongeschreven regels tot een minimum wordt gereduceerd!

Lees ook: “Holacracy en ik