Als je in het stadsverkeer rijdt en steeds verkeerslichten tegenkomt dan schiet je niet echt op. Het is onzin om van een bestuurder te eisen dat hij in vijf minuten die stad uit is, als dat niet kan door de omstandigheden.

Bij cultuurverandering tref je wel vaak eisen en verwachtingen aan bij het management ten aanzien van de veranderingen die van medewerkers worden verwacht.
Het management verwacht ander gedrag dan het huidige, het kondigt af dat ander gedrag wordt verwacht, maar het doet niets aan de onderliggende mechanismen die het huidige gedrag afdwingen.

Cultuur is een resultante van de geschiedenis van de organisatie en de onderliggende processen, procedures en systemen die bepaald gedrag afdwingen. Je kunt wel roepen dat de cultuur moet veranderen, maar als je niets doet aan de zaken die het huidige gedrag afdwingen, dan mag je niet verwachten dat het gedrag verandert. Die verandering zal niet plaatsvinden.

Een voorbeeld: een manager zegt dat hij van zijn medewerkers verwacht dat zij bij hun projecten minder volgzaam volgens de regels moeten werken als dat beter is voor de klanten. Tegelijkertijd zijn er allerlei ‘assurances’ in het proces ingebouwd, waarbij op de kleinste afwijkingen al “gezeur” volgt. Als je je niet aan de kleinste regeltjes, tot vormvoorschriften toe (“de koppen in die tabel hebben niet de juiste kleur”), dan kom je niet eens langs die ‘assurance’. De kans dat jouw documenten de stuurgroep bereiken is nihil als je niet de regeltjes volgt.
Het mag duidelijk zijn dat de genoemde manager niet zijn doel bereikt zolang er niets verandert aan de manier waarop wordt omgegaan met de ‘assurance’.

Cultuurverandering op bevel werkt niet.

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst