Ik hou deze bespreking kort. Dit boek beschrijft de werkwijze van Buurtzorg. Voor iedereen die weleens zou willen weten hoe je vakmensen hun vakeer weer terug kunt geven, hoe je medewerkers (taak)volwassen kan behandelen, hoe je met veel minder management en stafafdelingen kan werken en hoe je ook nog beter kan opereren naar je klanten toe is dit boek een "must read".

Even, voor wie Buurtzorg helemaal nieuw is, een korte toelichting. Buurtzorg doet eigenlijk wat vroeger werd gedaan door wijkverpleegkundigen. De medewerkers opereren in kleine eenheden. Groeit een eenheid dan wordt deze opgesplitst. De medewerkers verdelen alle taken zelf. Binnen een team zijn er geen managers. Er is een klein hoofdkantoor in Almelo dat ondersteuning biedt, maar dat niet "stuurt". Er zijn coaches, één op 25 teams, ook zij "sturen" niet, maar zijn er wel voor hulp die het team vraagt.

Medewerkers moeten maximaal leiderschap tonen, zij moeten een grote mate aan verantwoordelijkheid op zich nemen, want:

Zelfsturing is zeker niet vrijblijvend, want naarmate de zelfsturing toeneemt, wordt er een groter beroep gedaan op de bereidheid van professionals tot verantwoording.

De aanpak van Buurtzorg sluit aan bij de waarden en intrinsieke motivatie van de medewerkers. Dan gaan veel dingen vanzelf.

Veel medewerkers zijn overgestapt uit andere zorgorganisaties.

De beknotting van hun vrijheid als professional door de structuur en de organisatie van de thuiszorg was een belangrijke reden voor hun overstap. Een andere zwaarwegende reden was dat ze in hun vorige werkkring niet aangesproken werden als zelfkiezende en verantwoordelijke wezens, maar als uitvoerders van managementbesluiten.

Het boek is open en eerlijk geschreven. Het leest vlot weg. En het boek gaat ook nog eens in op verbeterpunten die Buurtzorg zelf ziet en op de kritiek van buiten. Prima boek!

 

Citaten uit het besproken boek.

Het boek bij managementboek.nl en bij bol.com