Jos de Blok en Aart Pool kaarten in “Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie” de begrippen positieve en negatieve vrijheid aan. Het is een onderscheid dat is gemaakt door Erich Fromm.

Fromm omschrijft positieve vrijheid als de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en uitdrukking te geven aan het eigen individuele zelf, onbelemmerd door banden die deze ontwikkeling begrenzen. Negatieve vrijheid omschrijft hij als vrij zijn van een wereld die zekerheid geeft en geruststelt.

De auteurs stellen dat beide vormen van vrijheid zich soms niet gelijktijdig ontwikkelen. Het gevolg is dat mensen dan vluchten naar nieuwe banden. Ze neigen naar extreme opvattingen. In een organisatie kunnen mensen zichzelf dan heel sterk terugwerpen op de eigen groep. Waarmee ze zich tegelijkertijd afsluiten voor ontwikkelingen van buitenaf.
En dat is ongewenst in een teal organisatie (voor meer informatie over teal, lees: Boekbespreking “Reinventing Organizations”) omdat uitwisseling met de buitenwereld en met andere groepen binnen een organisatie wel noodzakelijk is voor de professionele ontwikkeling en voor de ontwikkeling van het eigen vakmanschap.

 

Citaten uit: Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie