In Rondom regels stelt Duintjer dat het gedrag van anderen, uit andere sociale gemeenschappen, culturen en subculturen vaak onbegrijpelijk is omdat we niet vertrouwd zijn met hun regels. Wij aanvaarden anderen meer naarmate we hen meer begrijpen.
Tolerantie betekent dan dat we anderen aanvaarden ondanks het feit dat we hen (nog) niet begrijpen. Alleen op basis van aanvaarding is het mogelijk om tot onderling begrip te komen.

Tolerantie is moeilijker naarmate een ander verder van je af staat. Wie bewust meer afstand neemt door zich van bestaande regels af te keren zal voor velen onbegrijpelijk zijn en onbegrepen blijven. Wellicht is er sprake van enig welwillend begrip. Maar, meer dan dat zit er niet in.

Creativiteit die leidt tot nieuwe normen, regels en criteria, zoals door artistieke vernieuwers, conceptuele vernieuwers en politieke en religieuze profeten is per definitie onbegrijpelijk vanuit gevestigde regelpatronen.
Wie echt creatief wil zijn moet dus de moed hebben om onbegrepen te zijn en te blijven.