Getting Things Done ( lees ook: Boekbespreking "Getting Things Done"), of kortweg: GTD, is een manier van werken die de effectiviteit van mensen sterk verhoogd. GTD'ers zijn veel productiever dan niet-GTD'ers. Dat geldt ook voor projectleiders die GTD’en. Projectmanagement is in die zin ook "getting things done". Of: getting projects done.

 

Waar wil ik heen?

 

In het werken aan projecten wordt steeds vaker een productgerichte benadering gekozen. Op zich al vreemd, want wat hebben "projectmanagementproducten" op zich voor waarde? Dat zijn slechts hulpstukken om een project voor elkaar te krijgen. niet meer en niet minder dan dat. Dergelijke hulpstukken benoemen als "producten", dat komt bij mij nogal vreemd over.

 

Erger, want als je over projectmanagementproducten praat, dan heb je het projectenwerk volgens mij niet echt begrepen. Een product moet een afnemer hebben. Projectmanagementproducten, daar vind je geen echte klant voor (alleen sommige managers schijnen daar blij van te worden).

 

Effectief projectmanagement vaart wel bij GTD, vaart wel bij actiegerichtheid. En daar wil ik heen, daar pleit ik voor in dit stukje: meer actiegerichtheid, minder productgerichtheid!