Een intrigerend citaat!

Het maken van de maanlander is te rekenen tot een van de moeilijkste engineeringsopgaven ooit. Er waren veel onbekenden, er moest een oplossing worden gevonden voor iets dat nooit eerder was gedaan. En het moest slagen. Niet alleen moest de veiligheid van de astronauten worden gewaarborgd, maar omdat het om een prestigeproject van de natie ging, kon de USA zich geen falen permitteren. Dat zou een enorm gezichtsverlies betekenen waar de Amerikanen juist wilde laten zien waar ze toe in staat waren.

De auteur van "Moon Lander, How We Developed the Apollo Lunar Module" leidde het project voor het ontwerpen en realiseren van de maanlander. En hij zegt in het citaat dat ze iets deden waarover ze ‘control’ hadden, dat ze beheersten! Een schijnbare tegenstrijdigheid.

Ik snap het als volgt.

Als je een technisch project doet, dan heb je heel veel kengegevens waarop je kan bouwen. Je moet alle (technische) problemen rationeel en logisch benaderen. En als je dat doet dan kom je tot oplossingen waarop je kunt vertrouwen. Oplossingen waarbij je alle bekende feiten hebt gewogen en gemitigeerd. Waarbij je onzekerheden aanpakt door hier en daar te kiezen voor het robuust maken van systemen. Bijvoorbeeld door dubbele systemen aan te leggen of door systemen zo zwaar te maken dat ze de ‘worst case’ aan kunnen.

Honderd procent zekerheid dat je alles hebt voorzien en kan weerstaan heb je nooit. Je kan altijd iets over het hoofd hebben gezien. En er kan altijd iets gebeuren dat toch desastreus is. Maar sommige gebeurtenissen hebben zo’n kleine kans van voordoen, dat het gerechtvaardigd is ze te negeren. Bij de maanlander had een inslag van een kleine meteoriet, eentje die de aarde nooit bereikt, omdat hij in de aardse atmosfeer zou verbranden, een desastreus effect gehad. Zolang die zeldzame gebeurtenissen zich niet voordoen gaat het wel goed.

Zo kan ik het gevoel van ‘in control’ zijn verklaren bij een dergelijk extreem project. Ik heb ook wel projecten geleid die complex èn gecompliceerd waren (maar niets voorstellen bij het realiseren van een maanlander). Ook daarbij kan je steeds een gevoel houden van een beheersbaar geheel. Zelfs ondanks allerlei onzekerheden.

 

"Moon Lander, How We Developed the Apollo Lunar Module" bij Bol.com