Schein schenkt in “Organizational culture and leadership” aandacht aan het evolutionaire karakter van cultuur. Maar, in zijn definitie van cultuur gaat hij voorbij aan een merkwaardig verschijnsel dat zich in de evolutie van soorten voordoet. Namelijk dat sommige soorten eigenschappen hebben en behouden ondanks dat deze eigenschappen geen voordeel (meer) bieden. Dat gebeurt als die eigenschappen ook geen nadelen voor de soort hebben. Wat niet baat, maar ook niet schaadt kan lang “overleven”. En dat is ook iets dat je in veel organisaties ziet. Bepaald gedrag hoort bij een bedrijf omdat mensen het ooit van elkaar overnamen. Dergelijk gedrag kan inmiddels alle nut verloren hebben, maar toch voortbestaan.

 

Citaten uit “Organizational culture and leadership”.

Organizational culture and leadership” bij managementboek.nl en bij bol.com