De auteurs van Reconsidering Change Management nemen na een uitgebreide literatuurstudie naar organisatiecultuur een breed en eigenlijk ook wel erg diffuus beeld waar. Voldoende om er eens aandacht aan te besteden op deze site. Eerst de auteurs aan het woord.

Organizational culture may imply processes, group dynamics, the clothes people wear to work, mannerisms, norms and values, underlying assumptions, unwritten rules and explicit agreements, as well as behavioral drivers, and so on. Different measures focus on different parameters as deemed relevant by the researcher but also narrows hem down in such a way that they can hardly be described by the broader term culture.

Een van de studies waar de auteurs naar verwijzen is er een van Allaire en Firsirotu. Zij vinden 164 definities van organisatiecultuur. Dat was al in 1984! De auteurs van Reconsidering Change Management komen daarop tot de volgende bevinding:

It is used as an explanation for almost anything that is poorly understood in an organization.

Dat kan op zichzelf al als een definitie voor organisatiecultuur worden opgevat!

Vaak wordt cultuur behandeld als een onafhankelijke variabele die op onzichtbare wijze het gedrag van werknemers beïnvloedt. Dat is onmiskenbaar een cirkelredenering, cultuur als synoniem voor gedrag om vervolgens dat gedrag te verklaren. Nee, in die zin is het begrip organisatiecultuur niet erg verhelderend. Organisatiecultuur is een abstractie maar wordt maar al te graag behandeld als een echt bestaand iets. En vervolgens wordt aan die abstractie invloed op individueel en groepsgedrag toegekend.

De auteurs oordelen hard. Zeker niet onterecht. Ze zeggen over organisatiecultuur het volgende.

Indeed, it functions as a mystifying X factor that explains everything that organizational structure cannot. But researchers cannot come to grips with what culture actually is or what the notion is supposed to represent.

Organisatiecultuur fungeert op die manier maar al te vaak als quasi-wetenschappelijk begrip om gewicht aan bepaalde voornemens en ideeën te geven. Het wordt gebruikt als “all-purpose tag” om iets  te beschrijven dat heel slecht begrepen wordt. Eigenlijk kan je het begrip maar beter niet gebruiken.

For these reasons, managers should not be satisfied with broad generalizations and vague abstractions of what is actually a complex set of patterned group behaviors within their organization.

Waar komt dit allemaal op neer? Wat mij betreft op het volgende. Als iemand het woord organisatiecultuur in de mond neemt als hij iets niet specifieker of exacter kan benoemen dan is dat op zijn minst versluierend en misschien ook wel verdacht. Iemand probeert te verbergen dat hij het ook niet weet. Tja, inderdaad verdacht.

 

Citaten uit "Reconsidering Change Management"

Boekbespreking "Reconsidering Change Management"