Gelezen: Nassim Nicholas Taleb, “Fooled by randomness”, Penguin Books, 2007

Taleb vat zijn boek zelf samen aan de hand van een lijst met begrippen, waarvan ik er een aantal in onderstaande figuur heb opgenomen. In dit boek, zo geeft de schrijver aan, worden situaties beschreven waarin de linker kolom per abuis voor de rechter wordt aangezien.

 

Taleb toont overtuigend aan dat wij slechts een "bunch of idiots" zijn en dat we heel gemakkelijk (denk)fouten maken. Wie dit boek leest wordt zich daar bewuster van. Wie weet dat hij een idioot is die vaak en gemakkelijk fouten maakt, die is geprivilegieerd.

Eigenlijk is dit een boek dat iedereen zou moeten lezen. Aan de hand van zijn eigen ervaringen als beurshandelaar, maar ook met uitstapjes in andere ervaringswerelden, beschrijft Taleb hoe mensen denken, en hoe en waarom zij de fout ingaan.

Hierna enkele voorbeelden waarom wij de fout ingaan.

Wij zijn er op getraind informatie te gebruiken die vlak voor ons ligt, maar we negeren wat niet direct voor onze eigen ogen opdoemt. Dat dit tot foutieve gevolgtrekkingen leidt is een vanzelfsprekendheid.

Ook zijn wij er kennelijk niet op gemaakt om dingen los van elkaar te zien. Als we twee gebeurtenissen zien die verband lijken te houden dan is het heel moeilijk om dat verband niet te zien. Nee, we verbinden gebeurtenissen heel gemakkelijk met elkaar met veronderstellingen over hun onderlinge causaliteit. Het boek staat vol met voorbeelden van foutieve redeneringen, uiteraard met uitleg waarom er sprake is van een foute gedachte.

Dit boek drukt ons met de neus op het feit dat ons denken nogal gauw de fout in gaat. Ofwel, in de woorden van Taleb:

I was borne to be fooled by randomness.

Een echte aanrader, dit boek!

 

Fooled by randomness” bij bol.com

 

Dit blog is eerder op mijn oude blog geplaatst